AFSK idrettsanlegg stengt - Årsmøtet utsettes på ubestemt tid

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 12. Mar 2020

Bildet viser hva samfunnet skal bekjempe. Koronaviruset er i sterk utvikling, norske myndigheter har beordret drastiske tiltak for å stoppe spredningen. I dag kom Idrettsforbundet med ordre om at all idrettslig aktivitet - treninger så vel som kamper - skal opphøre med umiddelbar virkning. 

Håndballsesongen siste del er avlyst, basketball likeså. Fotballforbundet har stanset all aktivitet foreløpig ut april. 

Kjære medlemmer, nå er det alvor. Nå må vi alle sammen lytte til myndigheter og være med og gjøre hva vi kan for å redusere smitterisiko så mye vi kan. 

AFSK hovedstyret besluttet i kveld at absolutt all aktivitet på Aursmoen og på Finstadbru skal stanse. Sportslig så vel som dugnad. Gruppemøter inkludert. Hvis det skulle være tvil - treningsrommet også.

Anleggene er stengt!  

Inntil videre. Dette betyr også uorganisert aktivitet, vi ber innstendig om at våre medlemmer IKKE tar seg inn på utendørsanleggene og spiller fotball. Til foreldre - vi ber dere ta en prat med de yngre så alle får en forståelse for dette. 

Styret og daglig leder følger med i nyhetsbildet og føringer fra myndigheter, og vil følgelig informere våre medlemmer omgående dersom nye slutninger tas. 

Daglig leder vil være i arbeid og er tilgjengelig på telefon og epost. Varierende tilstede på anlegget. 


ÅRSMØTET TORSDAG 19.MARS - BESLUTTET UTSATT

Det blir ikke holdt årsmøte i Aurskoghallen torsdag om en uke. Det er ikke berammet ny dato, til det er situasjonen naturlig nok altfor uklar. Dette kommer vi tilbake til når samfunnsbildet endrer seg. 

Årsmøtedokumenter ferdigstilles og publiseres på hjemmesidene om kort tid. 

I forbindelse med at klubbens årsmøtet utsettes så vil gruppestyrene som har fungert gjennom det siste året fremdeles fungere. Gruppestyrene som ble valgt på gruppenes respektive årlige møter får ikke virkning før etter valget på Årsmøtet er gjennomført. 


Råd mot smittebegrensning har dere hørt nok om i mediene. Fra klubben kommer dette rådet: 

Ta vare på dere selv og deres aller nærmeste. Lytt til og følge rådene fra øverste myndigheter.  


Hilsen styret og daglig leder Øystein 


Les saken fra Norges Idrettsforbund

Viktig informasjon om koronavirus


0 Kommentar

Ny lovnorm for AFSK

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 28. Jan 2020

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk med virkning fra 01.01.2020. Blant flere endringer ble det vedtatt ny lovnorm for idrettslag for å sikre at alle idrettslag til en hver tid har en lov som er i tråd med NIFs lovverk. 

Brevet fra NIF til alle idrettslag av 22.11.2019

AFSK har oppdatert sin lovnorm gjennom styrevedtak 20.01.2020. Loven kan leses i sin helhet: AFSK vedtekter 2020

Det er krav om at alle klubbens medlemmer gjøres kjent med lovendringen, saken sendes ut som nyhetsbrev til våre medlemmer. Styret anmoder alle om å sette seg inn i nye loven. 

Styret


0 Kommentar

AFSK håndball - årlig møte torsdag 5.mars kl 19.00

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2020

AFSK håndballgruppa avholder sitt årlige møte på klubbhuset i Aurskoghallen - torsdag 5.mars klokken 19.00. Vel møtt! 


0 Kommentar

Årlig møte AFSK svømming mandag 3.februar 2020 klokken 18.00

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2020

AFSK svømmegruppa holder årlig møte for 2019 mandag 3.februar klokken 18.00.

Møtet gjennomføres i møterom bunkersen i Aurskoghallen. 0 Kommentar

Årsmøte fotballgruppa mandag 10.februar kl 19.00

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 15. Jan 2020

Fotballgruppa holder årsmøte mandag 10.februar klokken 19.00

Møtet avvikles i klubbhuset i Aurskoghallen. 

Vel møtt og møt frem i rimelig tid. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline